Publisert av: lrtiller | mars 30, 2008

Nettressurser – Naturfag

Naturfagsenteret.no
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Universitetet i Oslo.
http://www.naturfagsenteret.no/


Periodesystemet.no
Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo historie står bak denne nettsiden, i samarbeid med Naturhistorisk museum. Grunnstoffene presenteres med f.eks. historikk, forekomst og anvendelse.
http://www.periodesystemet.no
Naturfag.no
Naturfag.no er en meget godt utbygd side mht læringsressurser tilknyttet kompetansemålene.
Du kan finne undervisningsopplegg, forsøk, oppgaver, animasjoner, simuleringer, video….
Flott søkeside. Siden er helt skreddersydd etter målene i Kunnskapsløftet! Bygges kontinuerlig ut.
http://www.naturfag.no/_ungdom/laringsressurser/lp_sok.html
Viten.no
Viten.no tilbyr gratis undervisningsprogrammer i realfag, først og fremst for ungdomsskolen.
Eks. på programmer er kloning av planter, røyking, genteknologi, Norge blir til, klimaendringer, skadedyr, nordlys, radioaktivitet, sinuskurver…
Her kan kjøre animasjoner, bruke interaktive simuleringer ut fra egne valg, svare på oppgaver, lagre i sin egen arbeidsbok osv. Meget bra side. Mht Kunnskapsløftet er dette en fulltreffer!
http://www.viten.no
Vitensenteret i Trondheim har en webside med mange praktiske tips for å «lage sin egen….» – ja det er nesten ikke grenser for hva.
Eks: sølekopp, rappomobil, Leonardos bro, vindmølle, luftputefarkost, elektromagnet. rakett, phenakistoskop, kaleidoskop osv…
Anbefales til f.eks. arbeid med teknologi og design.
http://viten.ntnu.no Velg «lag din egen» for tilgang til tipsene.
Norsk Romsenter
Her finner du bilder, animasjoner mm.
De sier om seg selv: Norsk Romsenter er et offentlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter direkte underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Romsenteret ivaretar nasjonale interesser innenfor romindustri, forskning og anvendelser.
Innholdet kan fritt brukes til undervisningsformål.
http://www.romsenter.no

Astronomi.no
Massevis av nyttig info om astronomi.
De sier om seg selv: Astronomi.no er et samarbeid mellom Norsk Astronomisk Selskap og Astrofysisk institutt ved Universitetet i Oslo.
http://www.astronomi.no/

Fysikknett.no
Fyldig og spennende om fysikk. Sidene sier om seg selv: Disse nettsidene handler om fysikk, og særlig om moderne forskning innen fysikk. Den er skrevet av fysikere ved norske universiteter og fremstiller hva disse forskerne er opptatt av, hva de mener de vet om naturen, hva de ikke vet og hva de skulle ønske de visste.
Kanskje blir du forbauset både over spørsmålene og svarene de har – og hvor mye (eller kanskje lite) fysikerne mener å ha kunnskap om.Disse sidene skal kunne gi deg noe å undre deg over, uavhengig av hvor mye du vet eller har lært om fysikk på skolen.
http://www.fysikknett.no/
Renatesenteret
Teknologi og design.
Sidene sier om seg selv: Renate skal i samarbeid med arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene bidra til å styrke stillingen til de matematiske, natur vitenskapelige og teknologiske fagene (MNT-fagene) i samfunnet. I arbeidet skal det legges vekt på tiltak som bedrer rekrutteringssituasjonen til MNT-studiene både på kort og lang sikt. Senteret skal spesielt arbeide for å øke kvinneandelen innen MNT-rettede studier og yrker.
http://www.renatesenteret.no/Websted/Nyheter/Nyheter.html
NASA
Informasjon om romfart fra NASA.
Bilder, info, multimedia…
http://www.nasa.gov
Avansert kjemi.
Det periodiske system, bindingslære, stoffers egenskaper, formler, reaksjoner mm. Siden er basert på animasjon og lyd.
http://www.kj.uib.no/k101/meny.swf
Fornybar energi
Viktig nettsted. Her finner du «alt» om vindkraft, solenergi, bioenergi, geotermisk energi mm. Fornybar energi 2007 er kvalitetssikret av en rekke fagpersoner. I tillegg har Senter for Fornybar Energi, som er et samarbeid mellom NTNU, IFE og SINTEF, bidratt med kommentarer og innspill.
http://www.fornybar.no

Reklamer

Kategorier

%d bloggere like this: